نویسنده = جهاندار امینی
تعداد مقالات: 1
1. قرآن، رسانه‌ای اخلاق‌مدار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-144

جهاندار امینی