نویسنده = محمدجعفر محمدزاده
تعداد مقالات: 5
2. تبیان، رسانه تقریبی در استان کردستان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 141-143

محمدجعفر محمدزاده


3. سرسخن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-7

محمدجعفر محمدزاده


4. الگوی «آرمان‌گرایی واقع بینانه» به مثابه ایدئولوژی اسلامی در «مدیریت انقلابی» رسانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 38-65

محمدجعفر محمدزاده؛ محسن سلگی؛ قاسم صفایی نژاد


5. معرفی نشریه «پرچم اسلام» از نشریات دینی تاریخ مطبوعات ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 148-151

محمدجعفر محمدزاده