نویسنده = احمد مبلغی
تعداد مقالات: 2
1. نظریه کلامی رسانه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-24

احمد مبلغی


2. پیش‌درآمدی بر فقه رسانه (موضوع‌شناسی)

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 8-37

احمد مبلغی