کلیدواژه‌ها = مدیریت جنگ نرم
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر کارکرد رسانه در جنگ نرم علیه امت اسلامی؛ رویکرد مفهومی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 102-122

سید محمدجواد قربی