کلیدواژه‌ها = رسانه دینی
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌ها و اصول رسانه دینی و غیردینی مبتنی بر تربیت اسلامی و تعامل با رسانه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-46

سید حسین واعظی؛ حمدالله کریمی


2. ویژگی‌های رسانه تأثیرگذار منطبق بر آموزه‌های دینی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-147

فرشته محمدی