فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

فراخوان پذیرش مقاله

 

دوفصلنامه مطالعات امت اسلامی با مجوز شماره 92/12571 مورخ 1392/5/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران و با مدیرمسئولی دکتر محمدحسین مختاری (رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی) به زبان انگلیسی زیر نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی و با هیئت تحریریه‌ای متشکل از اساتید کشورهای مختلف منتشر می­‌شود، از این رو، از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می­‌آید تا مقالات خود را به زبان انگلیسی در محورهای زیر به مجله ارسال نمایند:

دیپلماسی وحدت امت اسلامی

تقریب مذاهب اسلامی

آینده پژوهی امت اسلامی

رسانه و امت اسلامی

مسائل جهان اسلام (زنان و خانواده، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، امنیتی و حکومتی)

 

لطفاً مقالات خود را از طریق سامانه مجله به آدرس زیر ارسال نمایید:

jius.mazaheb.ac.ir