جهانی شدن رسانه و تحقق امت واحده اسلامی (نگاهی به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی جهان اسلام در فرایند جهانی شدن رسانه‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

جهانی شدن واقعیت دنیای امروز ماست. این فرایند تغییرات مهمی به دنبال داشته است. توسعه روزافزون رسانه‌های مختلف اعم از ماهواره‌ها و شبکه‌های دیجیتال و دنیای مجازی، دنیای ارتباطات را دگرگون ساخته است. طبیعی است که این فرایند فرصت‌ها و تهدیدهایی را به همراه دارد. پژوهش پیش رو ضمن برشمردن وضعیت «جهانی‌شدن» و در رأس آن گسترش عصر ارتباطات، می‌کوشد وضعیت جهان اسلام را در این فرایند بررسی کند و راهکارهایی را برای استفاده هرچه بهتر از این وضعیت با هدف همگرایی جهان اسلام و تبیین مواضع اسلامی ارائه دهد. بالا بردن سواد رسانه‌ای، تلاش برای همگرایی رسانه‌ای در جهان اسلام و تبیین مواضع اسلام واقعی و پاسخ به شبهات از جمله اقداماتی است که می‌تواند در جهانی شدن رسانه در دستور کار قرار گیرد. این پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Globalization and the Realization of a Unified Islamic Ummah (A Look at Opportunities and Threats facing the Muslim World in the Process of Media Globalization)

نویسندگان [English]

  • Jamil Milani 1
  • Ali Amini 2
چکیده [English]

Globalization is a reality of our today’s world.This process has led to significant changes. The increasing development of various media ranging from satellite and digital networks to the cyber space has transformed the world of communications.It is natural that this process brings with itself some opportunities and some threats.Besides pointing to the issue of globalization and the development of the communication era, the present study evaluated the status of the world of Islam in this process and provided strategies for making the best use of the current situation in order to achieve unity in the Muslim world and explicate Islamic standpoints. Enhancing media literacy, promoting media convergence in the Muslim world and explicating genuinely Islamic standpoints are among the measures that can be put on the agenda of media globalization. The present study was conducted based on a descriptive-analytical research design and through an extensive literature survey of library and internet resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • the Muslim world
  • Media
  • unified Ummah
  • Islamic media