آداب گفت‌وگو و جدال أحسن در اسلام (با تکیه بر مناظره‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

رسانه در جهان امروز، ابزاری است قدرتمند برای تبادل آرا و افکار و شناساندن آنها به مخاطبانی که با وجود بُعد مسافت، به کمک رسانه زیر یک چتر قرار گرفته‌اند. یکی از این رسانه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای است که جهان اسلام نیز برای شناساندن، تبلیغات و عرضه دین خود، از آن استفاده می‌کند. برخی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای که با هدف تبلیغ دین اسلام راه‌اندازی شده‌اند رسالت خود را فراموش کرده و به نزاع و گفت‌وگو با هم‌کیشان خود در داخل اسلام روی آورده‌اند. اغلب این گفت‌وگوها نیز خارج از چهارچوب و قوانینی است که اسلام آنها را با عنوان «جدال أحسن» معرفی کرده است. اسلام راهکارهایی را برای گفت‌وگو و مناظره معرفی کرده است که اگر رسانه‌های امروزی، به آن پایبند باشند تا حد زیادی به حل شدن برخی اختلافات کمک می‌کند و اگر آن اصول و قوانین نادیده گرفته شود، آن گفت‌وگوها نتیجه‌ای جز نزاع و چنددستگی نخواهد داشت. در این پژوهش نگارنده با بررسی آیات و روایات، آداب گفت‌وگو و جدال أحسن را بررسی و با پیشنهاد دادن راهکارهایی که پژوهشگر بدان دست یافته‌اند، کوشیده است آن را بر مناظره‌ای شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای اسلامی منطبق سازد و با شیوه توصیفی ـ تحلیلی به نقد و بررسی آن دست زند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Proper Dialogue and Debate in Islam (With an Emphasis on Satellite Television Debates)

نویسنده [English]

  • ayoub shafeipoor
چکیده [English]

In today’s world, the media constitute a powerful tool for the exchange of ideas and thoughts and conveying them to various audiences who, despite the distance, come together via the unifying nexus of the media. One of these media is satellite television which is also used by the Muslim world to introduce, promote and present Islam. Some satellite TV networks that were initially established to promote Islam have forgotten their original mission and have turned to internal Islamic debates with their co-religionists. Most of these conversations occur outside the guidelines and laws that have been labeled as proper debate in Islam. Islam has introduced certain guidelines for dialogue and debate. If today’s media adhere to these guidelines, they greatly help to resolve some differences. However, if they are ignored, debates and discussions will lead to nothing but conflict and division. In this undertaking, the author attempted to analyze the methods of proper dialogue and debate by reference to Quranic verses and traditional Islamic narratives. The author also tried to identify and propose strategies that can be applied to satellite TV debates byevaluating and criticizing them with a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • debate
  • Dialogue
  • proper debate
  • Media
  • Satellite networks