نقش رسانه در زمینه‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی (با تأکید بر گفتمان‌سازی و پویش فراگیر رسانه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

چکیده

مطالعه چگونگی نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری رسانه‌ها در حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی موضوع این مقاله است. هدف، دستیابی به مدل و چهارچوبی است که رسانه‌ها بتوانند براساس آن به شکلی سازنده در مسیر زمینه‌سازی ظهور تمدن نوین اسلامی حرکت کنند. به طور مشخص این مسئله که «رسانه‌ها در زمینه‌سازی، پیشبرد و ظهور «تمدن نوین اسلامی» چه کارکردهایی می‌توانند داشته باشند؟» پرسشی است که مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ آن است. برای پاسخ به این پرسش از روش اسنادی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. همچنین برای تحلیل داده‌ها، رویکرد تحلیلی ـ توصیفی به‌کار گرفته شده است. مهم‌ترین یافته‌های این بررسی شامل ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام رسانه‌ای در دو سطح است:
1. محتوایی؛ «گفتمان‌سازی»: در دو لایه درون‌مرزی (برای مخاطب داخلی) و فرامرزی (برای مخاطب بیرونی) بر اساس شاخص‌هایی در تراز تمدن نوین اسلامی (با تکنیکهایی مثل انگاره‌سازی، تعیین دستور کار، مدیریت افکار عمومی درون و برون‌مرزی).
2. ساختاری؛ «ایجاد کمپین رسانه‌ای فراگیر»: با راهبردهایی چون پیشتازی در ابداع فنّاوریهای رسانه‌ای، حرکت به سوی مشارکت مؤثر در جریان‌سازی فکری ـ فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، فعالیت مؤثر هم در تولید و هم در تبادل اطلاعات، معرفی و تبیین مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی (کارآمدی، قدرت مادی و معنوی، معنویت‌گرایی، عدالت‌طلبی، سبک زندگی، اخلاق‌مداری و...).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Facilitating the Realization of a New Islamic Civilization (With an Emphasis on Discourse Production and Comprehensive Media Campaigns)

نویسنده [English]

  • Mohammad Babaee
kharazmi university
چکیده [English]

Studying the role and influence of the media in moving toward the realization of a new Islamic civilization is the subject of the present article. The goal is to achieve a model and framework based on which the media can move constructively in the direction of the emergence of a new Islamic civilization.
Specifically, the present article seeks to answer the question: What are the functions of the media in the preparation, promotion and emergence of a ‘new Islamic civilization’? To answer this question, data were collected through an extensive literature survey. Also, collected data were analyzed via a descriptive-analytical approach. The most important finding of the study includes the need for media planning and action on two levels:
1. Content – ‘discourse production’: Domestic (for local audiences) and abroad (for foreign audiences) discourse production based on indicators at the level of a new Islamic civilization (with techniques such as image building, agenda-setting, management of public opinion inside and outside the country’s borders).
2. Structure  – ‘comprehensive media campaigns’: With strategies such as leading the development of media technologies, moving toward effective participation in regional and international intellectual and cultural trend creation, effective activities in the production and exchange of information, and introducing and explaining the components of a new Islamic civilization (efficiency, material and spiritual power, spirituality, justice, lifestyle, ethics, etc.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • a new Islamic civilization
  • Media
  • discourse production
  • media campaigns