افراط و تفریط در مطبوعات دوره مشروطه (آسیب‌شناسی رویکردهای انتقادی در نشریات صوراسرافیل، حبل‌‌‌المتین، قانون، تمدن و مجلس)

نویسنده

دکنرای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

با اینکه پدیده مطبوعات در ایران، سالها پیش از پیروزی مشروطه در سال1252ق، توسط میرزا صالح شیرازی ظهور یافته بود، به‌واقع اوج شکوفایی مطبوعات و تأثیرگذاری آن را باید دوره مبارزات مشروطه و پس از آن دانست. فرمان مشروطه در حالی توسط مظفرالدین‌شاه امضا شد که مطبوعات به آرامی شیوه‌های نقد را متأثر از مطبوعات فارسی‌زبان خارج از ایران و نیز مطبوعات قفقاز آموخته و به عرصه نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی پا گذاشته بودند. با پیروزی مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملّی و روی کار آمدن محمدعلی‌شاه، نقد اجتماعی کم کم به نقد حاکمیت منجر شد تا جایی که جسارت و شجاعت اصحاب مطبوعات اندک اندک به افراط رسید. بر این اساس مطبوعات عهد مشروطه، همان طور که در پیروزی مشروطه سهم اساسی داشتند، در شکست آن و به توپ بسته شدن مجلس هم بی‌تأثیر نبودند. از این بررسی تاریخی می‌توان به این نتیجه رسید که افراط و تفریط عامل بازدارنده در حرکت جوامع است و به همان اندازه که تفریط، سکون و ایستایی را موجب می‌شود، آفت افراط نیز حرکتهای رو به جلو و خیزشهای ارزشمند را با نا کامی مواجه می‌کند. مکتوب حاضر بر آن است تا از این زاویه، به مطالب مندرج در مطبوعات دوره مشروطه نگاهی آسیب‌شناسانه کنند. با همین نگاه نشریاتی چون صوراسرافیل، حبل‌المتین، تمدن، قانون و مجلس بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extremism and Laxness in Newspapers of the Persian Constitutional Era (A Pathological Analysis of Critical Approaches in Sur-e-Esrafil, Habl-al-Matin, Qanun, Tamaddon, and Majles Newspapers)

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Mohammadzadeh
چکیده [English]

Although the newspaper industry in Iran had been established in 1836 by Mirza Saleh Shirazi, the peak of the press and its influence began with/ after the Persian Constitutional Campaign. The constitutional decree was signed by Mozaffaraddin Shah when Iran’s press were gradually learning methods of criticism from Persian media outside Iran and the press published in the Caucasus, stepping into political and social criticism. With the victory of the Constitutional Revolution, the establishment of the National Council, and the rise of Mohammad Ali Shah, social criticism began to criticize the ruling regime and the boldness of journalists gradually turned to extremism. Just as the press had played a pivotal role in the victory of the Constitutional Revolution, they triggered its failure and the 1908 bombardment of the constitutional parliament as well. From this historical review, it can be concluded that extremism acts as a deterrent to social movements. Just as laxness causes inertia and stagnation, extremism hinders valuable progressive movements. The present article aims to investigate pathologically the contents of the Constitutional era’s press, including Sur-e-Esrafil, Habl-al-Matin, Qanun, Tamaddon, and Majles Newspapers from this angle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • socio-political criticism
  • constitutional
  • Press
  • Habl-al-Matin
  • Qanun
  • Tamaddon
  • Majles
  • Dehkhoda and Charand Parand (The Nonsense)