قرآن، رسانه‌ای اخلاق‌مدار

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

تاریخ پیدایش رسانه به زمان نیاز بشر به تبادل اطلاعات برمی‌گردد؛ یعنی به آغاز زندگی اجتماعی انسانهای نخستین بر روی زمین. قرآن، به عنوان قدیمی‌ترین و موثق‌ترین کتاب آسمانی از روز نزول تا به امروز، نقش رسانه‌ای دینی داشته است و ویژ‌گیهای اخلاقی منحصربه‌فردی دارد که آن را از سایر رسانه‌ها متمایز می‌سازد؛ از جمله این ویژ‌گیها، ربّانی و مظهر حق بودن، اعتبار، تکیه بر دلیل و برهان در اقناع مردم، پایبند بودن به اخلاق، عدالت و دادگری و فراگیر بودن است. این نوشتار به بررسی این ویژ‌گیها با استناد به آیات قرآن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quran as an Ethical Medium

نویسنده [English]

  • Jahandar Amini
چکیده [English]

The history of media goes back to the human need for information exchange, that is, to the time of the first people to have started social life on earth. The Quran, as the last and most reliable heavenly book, has served as a religious medium since its first day of revelation to date. The Quran is distinguished from other media for its unique ethical features such as being heavenly and the epitome of legitimacy; credit; relying on arguments in convincing people; adherence to ethics, equity and justice and inclusiveness. The present article studies these features by reference to Quranic verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Quran
  • medium
  • invitation
  • propaganda
  • Ethics