پدیده داعش و شگردهای رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه با گسترش فرایند جهانی شدن و توسعه بیش از پیش رسانه‌ها و ارتباطات روبه‌روییم. در فضای کنونی رسانه‌ها یکی از  ابزارهای بسیار مهم در گستره‌ سیاست است. در این میان امکانات رسانه‌ای جدید همچون اینترنت و فضای مجازی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی را که تاکنون فقط در انحصار دولتها بوده است، برای افراد و گروه‌های دیگر نیز ممکن‌ کرده است. اینترنت و رسانه‏‌های مجازی سرعت تأثیرگذاری بر افکار عمومی را دوچندان کرده‌اند؛ زیرا فضاهای مجازی مراجعه‌کنندگان و مخاطبان بسیار زیادی از تمامی قشرها دارد. رسانه می‌‌تواند هم‌زمان کارکردهای مثبت و منفی داشته باشد و افزون بر استفاده از آن برای بالا بردن سطح رفاه زندگی، هم‌زمان برای پیشبرد هدفها و خواسته‌های غیرانسانی هم استفاده می‌شود. گروه‌های تروریستی و تکفیری هم نتوانسته‌اند از جذابیتهای آن چشم پوشند و برای پیشبرد کار خود از آن استفاده می‌کنند.
گروه‌هایی مانند داعش، از همان آغاز فعالیتهای خود، رسانه‌های گوناگون را به منظور تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جذب نیرو به‌خدمت گرفته‌اند. با وجود آنکه گروه‌های تروریستی پیش از داعش نیز برای دستیابی به هدفهای خود از شبکه‌های ارتباطی استفاده کرده‌اند، برخلاف گروه‌های پیشین، داعش به‌خوبی توانسته است از امکانات رسانه‌ای موجود، برای دستیابی به هدفهای خویش بهره برد. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن بررسی مباحث نظری کارکرد رسانه‌ در عصر اطلاعات و پیوند آن با سیاست، پدیده‌ داعش و بهره‌گیری آن را از شگردهای گوناگون رسانه‌ای برای پیشبرد هدفهای خود در منطقه خاورمیانه تبیین کند. اینپژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Daesh Phenomenon and Media

نویسندگان [English]

  • Majid Nejatpour
  • Jamil Milani
  • Seyed Ali Nejat
چکیده [English]

Today the world is facing the phenomenon of globalization and ever-increasing development of media and communications. In such a milieu, media are among the most important tools which play a significant role in the field of politics. Via the recent communicational tools like the Internet and virtual spaces, individuals and parties have been empowered to influence public thought, while this was previously excluded to governments. The Internet and virtual media have multiplied the speed of influence on public thought since virtual spaces are host to multifarious audiences from all strata of society. Media can have constructive and destructive functions simultaneously; they could be used to improve social welfare and at the same time could be utilized for inhumane goals and purposes. Thus terrorist and excommunication groups cannot easily neglect it and make use of it to their benefits. Groups like Daesh, from the very beginning of their activities, have used various media to influence public thought and to absorb forces. Other previous terrorist groups than Daesh had used communicational channels to reach their goals; however, unlike the previous ones, Deash has been able to utilize communicational facilities highly effectively. The present paper aims at investigating the theoretical subjects revolving around the role of media in this data-centric era and its connection with politics in order to analyze the Daesh phenomenon and the various communicational techniques they have used to reach their goals in the Middle-East. This study is a descriptive-analytic one and has been conducted using library and Internet resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Politics
  • Daesh
  • Virtual Space
  • Terrorism