ویژگی‌های رسانه تأثیرگذار منطبق بر آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در کار آگاهی‌بخشی رسانه، دین همواره جایگاهی تأثیرگذار و محوری داشته است. هدف از نگارش این مقاله معرفی ویژگی‌‌ها و کارکردهای رسانه به طور عام و رسانه دینی به‌طور خاص، و تبیین تأثیر آموزه‌های دینی بر این نهاد و نهاد رسانه بر جامعه فرهنگی و مذهبی بوده است. روشن است که رسانه دینی به نوعی وامدار فرهنگ اسلامی است و دین نیز با رسانه رابطه‌ای متقابل و تعاملی دارد. با وجود شمار بسیار زیاد نوشته‌ها درباره رابطه رسانه دینی و دین، تعداد آثاری که در آنها از تأثیر دیدگاه دینی، الهی و نگرش توحیدی بر رسانه و مخاطبان سخن گفته شده باشد بسیار اندک است. این در حالی است که تأثیر رسانه منطبق بر آموزه‌های دینی به قدری است که راه‌اندازان این گونه رسانه‌ها، نخست باید برای دستیابی به اهداف خود، اصول و چهارچوبهای مبتنی بر آن را تعیین کنند؛ زیرا در این صورت (یعنی در صورت ایجاد چهارچوبهای نظری) دیگر به اصول رسانه‌های غربی نیاز نخواهند داشت و ساختار رسانه منطبق بر دین را خود در دست خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Features of Effective Media on the Basis of Religious Doctrines

نویسنده [English]

  • Fereshteh Mohammadi
چکیده [English]

Religion has always been an affective and pivotal topic in the case of providing awareness through media. In addition to introducing the features and functions of media in general and religious media in particular, this paper attempts to explain the effects of religious doctrines over the media and also the effects of the media on a cultural and religious society. This paper shows that religious media somehow owes much to Islamic culture, and the relationship between religion and media is also a mutual and interactive one. In spite of a large number of works provided in different written books, there are just a few references as to the effects of religious and divine viewpoint and monotheistic attitude to media and its audience. Media’s effect based on religious doctrines is to the extent that it causes the media designers to develop the principles and frameworks on the basis of religion, at first, in order to achieve their goals. This is of paramount importance because by accomplishing the theoretical frameworks, there is no need to use the principles of western media anymore since they have their own media structure based on their religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious doctrines
  • Religious media
  • culture